Förmodligen kan alla ha nytta av att gå i Fotografskolan - åtminstone var och en som är intresserad av, och vill lära mer, om de små detaljer som avgör om din bild skall bli en ren registrering eller närma sig ett fotografi. Fotografskolan.com kommer, då den är fullt utbyggd, att undervisa både dig som för första gången håller i en kamera och yrkesfotografen som önskar ett bollplank inför ett fotografiskt problem. Du som har mött mig tidigare via mina kurser eller tips vet att jag helst använder mig av spontanitet och enkelhet i mitt sätt att lära ut. Djupgående blir det först då du har insett att du måste börja fråga och ifrågasätta.
Utrustning som elev behöver:

> Kamera

> Enklare bildbehandlingsprogram

> Internetuppkoppling

> Webbläsare som skall vara nyuppdaterad
The bride-and-groom’s first dance is a sweet wedding tradition, but one that often makes one or both of the participants nervous. Not only is it another moment on the day when everyone they know is staring at them, but it’s one when they’re expected to put on performance. Despite this, some brave souls really do stage a show.
One of the most moving things I’ve ever seen at a wedding was a groom, who wasn’t a guitarist or a singer, get up on stage with the hired band, pick a guitar, and perform the entire first verse of Snow Patrol’s Chasing Cars for his bride, who was standing on the dancefloor watching. He’d obviously been rehearsing in secret for weeks—and it was worth every minute of his sweat and terror. Of course the band then kicked in and he joined her in their first dance.
Thanks to the global reach of wedding videographers and YouTube, you can check out lots of interesting wedding happenings, but first dances are a popular source of entertainment so you’ve probably seen several of these fun variations on the theme. Given the age of couples getting married these days, Michael Jackson is a popular soundtrack

You may also like

Back to Top